Torzní pole

Je metoda založena kolem roku 2000 v rusku a americe………..kdy se zjistilo , že v energetickém auře člověka jsou takzvane torzní pole. čakrový systém je přímo napojen NA Torzními poly , které vyživuje energeticky čakry a ty zas fyzické tělo. Torzní pole si můžeme představit jako vír energie(na makro urovní je to třeba tornado) . V auře(energetikem těle) člověka máme 7 čaker na , které je napojeny na 21 torzních polí. Každá čakra má tři torzní pole (jing-jang-neutral) tím pádem máme 21 torzních polí a jedno královské 22 torzní pole , které se nacházý ve prostředí hrudníku. S tímto kralovskym t.p se zatím nepracuje.
Pokud jedinec žije v souladu s vesmírnými zákony , jeho torzního pole se otačí s dostatečnou vitalitou správnym směrem a čakry dostavaji potřebnou energiji se otačí správny směrem a v jeho životě panuje harmonie . Pokud jedinec žije v souladu s vesmírnými zákony, jeho torzní pole i čakry se otáčí správný směrem a v jeho životě panuje harmonie. Ovšem ve chvíli, kdy člověk nebo skupina lidí na mentální, emoční či fyzické úrovni poruší tyto principy a to buď dlohodobým působením či jednorázově s velkou intenzitou, dojde k entropickému poškození a narušení energetického víru. Takové poškození zasáhne nejen danou osobu (entropie individuálního charakteru), ale i celý její rod (entropie rodového charakteru).